Nesta sección están colocados os distintos impresos cos que dirixirse ó Concello de Vila de Cruces dependendo do trámite a realizar.

CONVOCATORIA DE AXUDAS DESTINADAS AO APOIO DO SECTOR DA HOSTALARIA AFECTADO POLA CRISE DO COVID-19 NO CONCELLO DE VILA DE CRUCES

AXUDAS PARA O TECIDO ECONOMICO E EMPRESARIAL DE VILA DE CRUCES 2021

Instancia Xeral (Word)

Solicitude Permiso Festa

Solicitude Permiso Tirada de Fogos

Comunicación Previa Actividade (Word)

Comunicación Previa de Obras (Word)

Modelo para presentar documentación con contratos menores

Declaracións responsables para expedientes de contratación (en Word)

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACTIVIDADE OU ESTABLECEMENTOS.pdf

DECLARACIÓN RESPONSABLE ESPECTÁCULOS.pdf

DECLARACIÓN RESPONSABLE FESTAS E VERBENAS.pdf

EXTRACTO BOP AXUDAS AGRICULTORES 2021

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS AGRÍCOLAS E GANDEIROS 2021

Anexo I: Solicitude Subvención Agricultores – Gandeiros 2021 (Word)

Anexo II: Declaración Responsable (Word)

Anexo III: Declaración de Superficies de Horticultura (Word)

Compromiso de emprego da língua galega (Word)

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ESTABLECEMENTOS DE HOSTALERIA DO CONCELLO DE VILA DE CRUCES PARA A ENTREGA DE MEDIDORES DE CO2

Anexo I Solicitude da subvención para entrega de medidores de CO2 (Word)

Anexo II Declaración Subvención para entrega de medidores de CO2 (Word)

Documentación para a xustificación das subvencións para a entrega de medidores de CO2

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS CURSO DE NATACIÓN ADULTOS MES DE XULLO | FICHA DE AUTOLIQUIDACIÓN

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS CURSO DE NATACIÓN INFANTIL MES DE XULLO | FICHA DE AUTOLIQUIDACIÓN

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS 1ª QUINCENA DE XULLO CONCILIA | FICHA DE AUTOLIQUIDACIÓN

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS NO CONCILIA DO MES DE XULLO

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS CURSOS DE NATACIÓN ADULTOS MES DE XULLO 2021

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS CURSOS DE NATACIÓN INFANTIL MES DE XULLO 2021

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS 2ª QUINCENA DE XULLO CONCILIA | FICHA DE AUTOLIQUIDACIÓN