Baile de Maiores – 2 de decembro

APROBACION DA LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS. PRAZO DE SUBSNANACION DE SOLICITUDES.

Concilia Nadal

Curso de auto defensa para mulleres – 11 de decembro

Lectura de Manifesto Institucional – 25 de novembro

CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA TEMPORAL DE ADMINISTRATIVOS

CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD 2022

CONCURSO DE ESCAPARATES 2022

Selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal de auxiliar de biblioteca – Relación de aprobados definitiva

AXUDAS EN DESENVOLVEMENTO DO PLAN CORRESPONSABLES 2022

Selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal de auxiliar de biblioteca – Calificacións finais, relación de aprobados

Ciclo de Charlas: Cóidate Muller – 3 a 24 de novembro

Selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal de auxiliar de biblioteca

Selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal de auxiliar de biblioteca

Escursión á Costa da Morte 2022 – Prazas Agotadas

APROBACION DA LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA. NOMEAMENTO DE TRIBUNAL CUALIFICADOR. CONVOCATORIA REALIZACION 1º EXERCICIO.