CONCURSO DE CARTEIS “XXIX FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA DE GALICIA”

VI Carreira Popular – O Galo Correo – 18 de xuño

“A NAI” – 25 de marzo

Concurso cabalar morfolóxico de razas pura PRE-PRA de Vila de Cruces – 22 de abril

Valentina en Vila de Cruces – 8 de Marzo

CONCILIA SEMANA SANTA – ABRIL 2023

Convocatoria do Concurso de Entroido 2023

Desbroce pistas concentración parcelaria San Tomé de Obra – 1 de febreiro

Convocatoria xuntanza veciñal Sabrexo – 22 de xaneiro

SUSPENSION CELEBRACIÓN SEGUNDO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCION BOLSA DE TRABALLO QUE PERMITA OS NOMEAMENTOS INTERINOS PREVISTOS NO ARTIGO 10.1 DO REAL DECRETO LEXISLATIVO 52015 COMO ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

SELECCIÓN DE DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS – CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

SELECCIÓN DE DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS – SUSPENSIÓN CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

SELECCIÓN DE DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS – CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

PROCESO SELECTIVO PARA FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO, QUE PERMITA O NOMEAMENTO INTERINO PREVISTO NO ART. 10.1 DO RDL 5/2015, DE 30 DE OUTUBRO, COMO PERSOAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE VILA DE CRUCES – CONSTITUCION TRIBUNAL. AVALIACION 1º EXERCICIO.

APROBACION DA LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO. NOMEAMENTO DE TRIBUNAL CUALIFICADOR. CONVOCATORIA REALIZACION PRIMEIRO EXERCICIO.

Baile de Maiores – 2 de decembro