Teléfono Email
Casa do Concello 986 58 20 17
986 58 20 95
info@viladecruces.es
Auditorio Municipal “Xosé Casal” 986 59 26 28
Biblioteca Municipal “Neira Vilas” 986 59 26 30 viladecruces@rbgalicia.org
Oficina de Mantemento: Vías, Obras e alumado 986 58 23 22 viaseobras.viladecruces@gmail.com
Recollida de Lixo e Voluminosos 667 49 30 80
Centro de saúde 986 58 22 61
Urxencias Médicas (24 h) 061
Ambulatorio de Lalín 986 78 00 85
Hospital Clínico Universitario de Santiago 981 95 00 00
Hospital de Conxo (Santiago) 981 95 15 00
Farmacia Astray 986 58 20 39
Farmacia Vallés 986 58 20 49
Farmacia Gres 986 51 42 11
Farmacia Carbia 986 58 62 22
Policía Local 986 58 20 17
986 58 20 95
policiavc@gmail.com
Garda Civil 986 58 20 72
Urxencias Garda Civil 062
Tráfico de Lalín 986 78 02 03
Protección Civil 667 49 30 80 viaseobras.viladecruces@gmail.com
Parque de Bombeiros de Silleda 986 58 14 00
Xulgado de Paz 986 58 20 34
Extensión agraria 986 58 20 87
Matadoiro Municipal 986 58 25 16
Servicio de Augas 986 58 23 13
609 56 29 68
Instituto E.S.O. 986 58 22 51 ies.marco.camballon@edu.xunta.es
Colexio P. Vila de Cruces 986 58 21 00 ceip.nosasenhora.piedade@edu.xunta.es
Colexio P. Merza 986 58 36 26 ceip.merza@edu.xunta.es
Colexio P. Piloño 986 58 60 75 ceip.cerdeirinhas@edu.xunta.es
Notaría de Lalín 986 78 04 41
986 78 22 84
Notaría de Silleda 986 58 00 72 m.barros@notariasilleda.com
Rexistro da Propiedade (Lalín) 986 78 02 74
986 78 33 09
Fundación Xosé Neira Vilas 986 58 90 26 biblioteca@fundacionxoseneiravilas.com
Casa – Museo “A Solaina” 986 58 60 06 info@asolaina.org
Punto Limpo 667 49 30 80