Nesta sección vaise colocar información de todas aquelas actividades que se desenvolvan no Concello de Vila de Cruces de forma eventual.

A medida que estas actividades rematen iranse eliminando da páxina web a efectos de presentar dunha forma máis clara a infromación que en cada momento é necesaria.

Na actualidade están programadas as seguintes actividades: