Nesta sección vanse colocar todos os bandos e avisos que publique o Concello de Vila de Cruces.

A medida que éstes vaian deixando de ter efecto iranse eliminando da páxina web co fin de presentar dun xeito máis claro a información que en cada momento é necesaria.

Na actualidade destacamos os seguintes bandos e avisos: