Skip to content

Emprego Público

APROBACION DA LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO PARA A PROVISIÓN TEMPORAL, MEDIANTE COMISIÓN DE SERVIZOS, DUN POSTO VACANTE DE POLICÍA LOCAL (ESCALA BÁSICA) DO CONCELLO DE VILA DE CRUCES. NOMEAMENTO DE TRIBUNAL CUALIFICADOR. CONVOCATORIA REALIZACION ENTREVISTA PERSOAL.

BASES REGULADORAS PARA A PROVISIÓN TEMPORAL, MEDIANTE COMISIÓN DE SERVIZOS, DE UN POSTO VACANTE DE POLICÍA LOCAL (ESCALA BÁSICA)

SUSPENSION CELEBRACIÓN SEGUNDO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCION BOLSA DE TRABALLO QUE PERMITA OS NOMEAMENTOS INTERINOS PREVISTOS NO ARTIGO 10.1 DO REAL DECRETO LEXISLATIVO 52015 COMO ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

SELECCIÓN DE DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS – CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

SELECCIÓN DE DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS – SUSPENSIÓN CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

SELECCIÓN DE DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS – CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

PROCESO SELECTIVO PARA FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO, QUE PERMITA O NOMEAMENTO INTERINO PREVISTO NO ART. 10.1 DO RDL 5/2015, DE 30 DE OUTUBRO, COMO PERSOAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE VILA DE CRUCES – CONSTITUCION TRIBUNAL. AVALIACION 1º EXERCICIO.

APROBACION DA LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO. NOMEAMENTO DE TRIBUNAL CUALIFICADOR. CONVOCATORIA REALIZACION PRIMEIRO EXERCICIO.

APROBACION DA LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS. PRAZO DE SUBSNANACION DE SOLICITUDES.

CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA TEMPORAL DE ADMINISTRATIVOS

Acceso a Sede Electrónica

Buscador

INFORMACIÓN DE INTERESE