Skip to content

Emprego Público

SUSPENSION CELEBRACIÓN SEGUNDO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONSTITUCION BOLSA DE TRABALLO QUE PERMITA OS NOMEAMENTOS INTERINOS PREVISTOS NO ARTIGO 10.1 DO REAL DECRETO LEXISLATIVO 52015 COMO ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

SELECCIÓN DE DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS – CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

SELECCIÓN DE DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS – SUSPENSIÓN CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

SELECCIÓN DE DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS – CONVOCATORIA 2º EXERCICIO

PROCESO SELECTIVO PARA FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO, QUE PERMITA O NOMEAMENTO INTERINO PREVISTO NO ART. 10.1 DO RDL 5/2015, DE 30 DE OUTUBRO, COMO PERSOAL ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN XERAL DO CONCELLO DE VILA DE CRUCES – CONSTITUCION TRIBUNAL. AVALIACION 1º EXERCICIO.

APROBACION DA LISTA DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO. NOMEAMENTO DE TRIBUNAL CUALIFICADOR. CONVOCATORIA REALIZACION PRIMEIRO EXERCICIO.

APROBACION DA LISTA PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL MEDIANTE A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO TEMPORAL DE ADMINISTRATIVO/AS. PRAZO DE SUBSNANACION DE SOLICITUDES.

CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA TEMPORAL DE ADMINISTRATIVOS

Selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal de auxiliar de biblioteca – Relación de aprobados definitiva

Selección de persoal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal de auxiliar de biblioteca – Calificacións finais, relación de aprobados

Acceso a Sede Electrónica

Buscador

INFORMACIÓN DE INTERESE