Á hora de solicitar un permiso para a celebración de festas vai ser necesario presentar unha serie de documentación que variará dependendo dos actos que se leven a cabo. Todo o que se adxunte indicarase na solicitude.

Solicitude     (Word)

A continuación, co obxecto de facilitar o proceso de petición de autorización, móstranse modelos que poden ser usados para acompañar á solicitude.

Memoria de actividades     (Word)

Plan de emerxencias     (Word)