A Xunta de Goberno do Concello de Vila de Cruces aprobou en sesión celebrada o día 24 de abril de 2015 as BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS A AGRICULTORES E GANDEIROS PARA AXUDA NA REALIZACIÓN DE TRABALLOS AGRÍCOLAS E GANDEIROS POR CONCORRENCIA COMPETITIVA.

O prazo para a presentación de solicitudes é de un mes dende a publicación das bases no Boletión Oficial de Pontevedra.

Nos seguintes enlaces pódense descargar as bases en formato PDF, así como a instancia para a solicitude e o modelo de declaración responsable en formato Word.

Bases Reguladoras das subvencións

Instancia

Declaración responsable