O Concello de Vila de Cruces aprobou a convocatoria de SUBVENCIÓNS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2015 – 2016.

O prazo para a presentación de solicitudes é de QUINCE DÍAS NATURAIS dende a publicación das bases no Boletión Oficial de Pontevedra.

Nos seguintes enlaces pódese descargar o edicto coas bases en formato PDF, así como a instancia para a solicitude e o modelo de declaración responsable en formato Word.

Edicto das bases

Instancia e Declaración Responsable